นายอานุฮาเซ็ง ยูโซ๊ะ (เซ็ง)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯ

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเซ็ง"