นายณัฐวุฒิ ใจกล้า (นัด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องนัด"