น.ส.ปณาลี อุดมศิลป์ (แป้งหมี่)

คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแป้งหมี่"