นายโศภาคย์ พินิจทะ* (ท็อป)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องท็อป"