นายทศวรรษ ครอบบัวบาน (ทศ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องทศ"