น.ส.อายธิกา จันดี* (อาย)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องอาย"