น.ส.กัญญาภัค เลาหศรีสกุล (ปาล์ม)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องปาล์ม"