นายเดชดำรง ทิพย์รักษ์ (จี้)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องจี้"