น.ส.ลลิตา กำทอง (ฮาเมย์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องฮาเมย์"