นายพงศกร กสานติกุล (ยอด)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องยอด"