น.ส.กชพร สมัชญ์ส่ง (ยัวรี้)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องยัวรี้"