น.ส.ปรรณสรณ์ จารุศิริพจน์ (เนย)

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเนย"