น.ส.สโรชา เวียงสมุทร (ไอซ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องไอซ์"