นายอินทนนท์ กองตระการ (แชมป์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแชมป์"