นายอารยะ มิ่งแม้น (ก๊อด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องก๊อด"