นายจตุรภุช นิลสดใส (เบิร์ด)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเบิร์ด"