นายบุญฤทธิ์ วัฒนกิจเวชสกุล (ตุ่ม)

มหาวิทยาลัยบูรพา

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องตุ่ม"