น.ส.พิมพิกา ไตรปิ่น (อีฟ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องอีฟ"