น.ส.อัญชลี รัตนศฤงคาร (พลอย)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องพลอย"