นายพันธ์ทิพย์ ถนอมเชื้อ (บอย)

มทร. รัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องบอย"