น.ส.ช่อทิพย์ บุตรชา (ปูแป้ง)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องปูแป้ง"