น.ส.มาริสา วิชาดี (จูน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องจูน"