นายวรวิทย์ ไชยพิศ (เหลิม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องเหลิม"