น.ส.แพรวพรรณ ล้วนศิริ (แพรว)

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องแพรว"