น.ส.จารุวรรณ สวัสดี (จ๋า)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องจ๋า"