นายปภัส สีแนม (พลู)

มทร. ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องพลู"