นายพสธร กุลคง (จอน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องจอน"