นายธีรวิชญ์ แก่นดำ (ทอโม่น)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

พัฒนาการผลงานคลิปไฮไลท์

ภาพบรรายกาศการทำงาน
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ "น้องทอโม่น"